Tiểu sử     

Nữ anh hùng dân tộc Võ Thị Sáu  

 

 

Võ Thị Sáu tên thật là Nguyễn Thị Sáu, sinh năm 1935, quê ở Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa. Chị rất vui tính, lúc nào cũng cười cũng hát. Chị thích thêu thùa, may vá, rất yêu hoa, nhất là hoa Lê-ki-ma.

Năm 12 tuổi chị được anh trai giác ngộ cách mạng. Chính mắt chị cũng đã chứng kiến cảnh giặc Pháp và bạn Việt gian hà hiếp, giết chóc đồng bào, tàn phá quê hương mình.Vì vậy, chị sớm biết căm thù giặc và theo anh trái trốn lên chiến khu giúp cách mạng trong mọi việc.

Năm 14 tuổi (1949), chị nhận nhiệm vụ đầu tiên cách mạng giao cho.Về Đất Đỏ, chị dùng lựu đạn giết được một tên quan ba Pháp và làm bị thương 23 tên lính giặc. Sau đó, chị ở lại Bà Rịa làm nhiệm vị điều tra tình hình địch và tiếp tế cho chiến khu. Năm 1950, chị mang lựu đạn về giết tên cai tổng Tòng, một tên bán nước đại gian ác ở ngay làng. Lần đó chị bọn đế quốc bắt giam.

Ròng rã gần 3 năm trời, chị Sáu bị chúng đưa từ nhà giam này đến nhà giam khác. Chúng dùng cùm kẹp, tra tấn dã man rồi lại ngon ngọt dị dỗ hòng bắt chị cung khai tổ chức và cán bộ cách mạng. Nhưng lúc nào chị cũng kiên gan, không hé môi nửa lời. Cùng kế, chúng đưa chị ra Côn Đảo rồi tìm cách giết chị.

Biết rõ âm mưu của địch song chị vẫn hần nhiên,vui tươi, tin tưởng vào tiền đò tất thắng của cách mạng Việt Nam. Quân thù quyết định thủ tiêu chị. Chị ra pháp trường với vụ cười và tiếng hát trên môi. Không chịu để bọn lính bịt mắt mình, người con gái vinh quang vùng Đất Đỏ hiêng ngang nhìn vào cả nòng súng của chúng đang tua tủa nhằm vào ngực mình, dõng dạc hô to:

- Việt Nam hoàn toàn độc lập và thống nhất muôn năm !

- Hồ Chủ Tịch muôn năm !

Phẩm chất cao đẹp cùng cái chết hiên ngang của chị đã có sức cổ vũ lớn tới các đồng chí bị đầy đọa ở côn đảo ngày ấy cũng như về sau này trong thời kì Mỹ - Diệm đen tối.

 Mộ của Võ Thị Sáu hiện đang còn ở nghĩa trang Hành Dương, Côn Đảo. Ngày 12 tháng 9 năm 1994, cô được Nhà nước Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.